OMEGA III MCRI

           

Proste programowanie poprzez pokrętło menu.

Wyświetlane wykresy krzywej czasu i mocy oraz krzywej czasu i drogi po każdym procesie zgrzewania.

Siła nacisku regulowana poprzez wentyle proporcionalne.

Pamięć 20 programów zgrzewania z możliwością wpisania nieograniczonej ilości parametrów

przez złącze PC.

Cztery typy zgrzewania, umożliwiające spełnienie wszystkich technicznych wymagań.

Pozycjonowanie głowicy obrotowej przed i po procesie zgrzewania.

System RWS: Reactive Welding

Wyświetlacz aktualnych parametrów zgrzewania ( szybkość, czas, droga, wysokość, moc i energia).

Drukowanie akzualnych parametrów zgrzewania na drukarce poprzez złącze RS232 lub zapisywanie

wyników zgrzewania na komputerze PC w systemie Windows (Mecawin).


           

Dane techniczne: 

Napęd (maksymalny moment obrotowy 1,1 Nm)

Maksymalna siła nacisku 750 N

Zakres obrotów od 100/min do 6500/min regulacja co 100 jednostek

Pozycjonowanie kąta nachylenia z dokładnością +/- 0,5° w zakresie do 4000 obrotów / min.

Pozycjonowanie kąta nachylenia z dokładnością +/- 1,0° w zakresie od 4000 obrotów / min.

Czas zgrzewu i chłodzenia regulowany od 0,1 s do 9.99 s

Optyczny pomiar drogi, dokładność 0,01 mm

Kontrola nacisku (4 ustawienia) poprzez zawory proporcionalne

Automatyczna regulacja zabieracza.

Strowanie szybkości i hamowania,

Precyzyjne pozycjonowanie narzędzi.

Średnica zgrzewanego elementu do 20 mm - polimery semikrystaliczne.

Średnica zgrzewanego elementu do 30 mm - polimery amorficzne-bezpostaciowe.

Szerokość spoiwa do 2,0 mm.

Bezpieczny starter (uruchomienie oburącz).

Wyłącznik awaryjny.