Maszyny specjalne - Nitowanie termiczne

 

 

Maszyna specjalna do termicznego nitowania osłon poduszek

powietrznych w obudowie słupków C. Technologicznie rozróżniamy

trzy sposoby nitowania termicznego.W najprostszym procesie

technologicznym gorąca głowica nitująca ogrzewa czop nitu

i w tym samym procesie poprzez nacisk kszałtuje główke nitu. 


Inny bardziej skomplikowany proces to formowanie gorącym

stemplem, który jest wprowadzany pomiedzy czop nitu a zimna

głowicę nitujacą, Ostatni proces to ogrzewanie czopa nitu gorącym

powietrzem i formowanie zimną głowicą nitującą. Formowanie na

ciepło ma przewagę nad nitowaniem ultradźwiękowym zwłaszcza

przy zastosowaniu krytycznych tworzyw takich jak POM i PAGF.