Technologia ultradzwiękowa poprawia pracę wytłaczarek

 

Zakład produkcyjny PPHU PAGO w  Starym Mieście zainstalował najnowszą technologię opracowaną przez firmę Plsonic welding solutions  wraz z szwajcarska firma Artech Ultraschall AG, aby wyeliminować problemy związane z utrzymaniem ruchu i słabą wydajnością. Falowniki Artech AG wraz z generatorami ultradzwiekowymi zostały zastosowane w wytłaczarce, aby znacznie poprawić sprawność i precyzję wyrobów.

 

Firma PAGO jest producentem form i miała problemy z dozowaniem materialu sypkiego dostarczonego przez klienta

co powodowalo niestabilnosc koncowego wyrobu.

Po konsultacjach z austriacka firma Plsonic welding solutions  zdecydowano się na zastosowanie ukladow wspomagajacych zasyp szwajcarskiej firmy Artech.

 

- Poza nową technologią i wyższą sprawnością wybór był uzasadniony łatwością użytkowania i konfiguracji bez ingerencji w stary system - użytkowanie tego modułu,pozwala uzyskać większą wydajność, dokładność i niezawodność wytłaczarki niż było to możliwe wcześniej.

 

Proste menu i łatwość konfiguracji, a także kompaktowa i niewielką budowa zainstalowania nowego rozwiązania firmy Plsonic welding solutions wytłaczarka pracuje bez postojow ze znacznie większą wydajnością i precyzją, a nasze całkowite możliwości produkcyjne wzrosły o około 10 procent.

   


           

Moduly do spawania liniowego opakowan z foli metalizowanej stosowany w przemysle spozywczym.

Artykul - pdf

Film - kliknij na zdjecie.