W związku z przechowywaniem materiałów sypkich w dużych silosach stalowych często występują problemy z płynnym odbiorem tych materiałów. Aby zlikwidować te problemy oferujemy metodę dynamicznej aeracji przy pomocy układów pulsatorów ultradzwiekowych ARTECH® produkowanych przez szwajcarskiego potentata firmę Artech Ultrasonic Systems AG

Systemy ultradzwiekowe ARTECH® stosowane są w wielu miejscach przede wszystkim na wieżach wymienników pieców cementowych, na lejach zasypowych elektrofiltrów, bunkrach węglowych czy do usuwania nawisów powstających w rurach przesypowych oraz innego rodzaju urządzeniach linii technologicznych. Zastosowanie pulsatorów ultradzwiekowych ARTECH ® zapobiega powstawaniu nawisów, zatykaniu się wylotów, oklejaniu ścian zbiorników, co gwarantuje płynny, niezakłócony wypływ materiału oraz zwiększa pojemność użyteczną zbiorników.