Wibrotermograficzna metoda detekcji uszkodzeń bazuje na pomiarze temperatury na powierzchni badanego obiektu przez

wysokiej klasy kamerę termowizyjną. Wzrost temperatury w strukturze następuje w wyniku zamiany energii fal sprężystych

wprowadzonych do badanego obiektu na ciepło. Zamiana ta następuje głównie w miejscach występowania defektów

struktury jak pęknięcia czy delaminacje. Informacja diagnostyczna opracowywana jest przez specjalizowane oprogramowanie

na podstawie serii zmierzonych obrazów termograficznych.