Stanowisko EX
     

Stanowisko EX  przeznaczone do stosowania

cieczy palnych o temperaturze zaplonu >55°C