Generator AGM   
               

Generatory ultradźwiękowe AGM są stosowanie przy budowie maszyn specialnych

oraz zabudowie lini automatycznych mogą współpracować z posuwami serii SPA 

gdzie konieczna jest komunikacja PLC np. SIEMENS S7-300 lub sterowanie poprzez 

komputer PC programem GenParam


Modele
AGM20-1000: częstotliwość 20 kHz / moc 1000 W

AGM20-1500: częstotliwość 20 kHz / moc 1500 W
AGM20-2000: częstotliwość 20 kHz / moc 2000 W
AGM20-3000: częstotliwość 20 kHz / moc 3000 W


AGM30-500:   częstotliwość 30 kHz / moc 500 W

AGM30-1000: częstotliwość 30 kHz / moc 1000 W

AGM35-400:   częstotliwość 35 kHz / moc 400 W
AGM35-600:   częstotliwość 35 kHz / moc 600 W
AGM35-900:   częstotliwość 35 kHz / moc 900 W

AGM35-4-600:   częstotliwość 35 kHz / moc 600 W
AGM35-4-900:   częstotliwość 35 kHz / moc 900 W

AGM40-400:   częstotliwość 40 kHz / moc 400 W

AGM40-800:   częstotliwość 40 kHz / moc 800 W

AGM70-100:   częstotliwość 70 kHz / moc 100 W

 

Parametry procesu: 
czas zgrzewania – moc regulowana w czasie
energia zgrzewania - osiągnięcie określonej energii jako warunek zakończenia

tryb ciągły - zgrzew regulowany sygnałem start - stop

regulacja ampitudy co 1% w zakresie 40-100%

wyłącznik dotykowy - proces zostaje zatrzymany po dotknieciu sonotrody do noża

Złącza: RS485, CANopen
Certyfikaty i normy : EN 55011 Klasse B / Gruppe 1

EN 61000-6-1

EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
Amplituda: regulowana w zakresie 40%-100%, ustawiana co 1%
Wymiarz B x H x T: 205 x 350 x 345 mm
Waga: 6,5 kg