Generator RDG
 

             

Generatory ultradźwiękowe serii RDG mogą współpracować z urządzeniami ręcznymi

oraz z kontrolerem SPS

Modele:

RDG20-2000:       częstotliwość 20 kHz / moc 2000 W
RDG20-1500:       częstotliwość 20 kHz / moc 1500 W
RDG20-1000:       częstotliwość 20 kHz / moc 1000 W


RDG30-1000:       częstotliwość 30 kHz / moc 1000 W
RDG30-  500:       częstotliwość 30 kHz / moc   500 W


RDG35-  750:       częstotliwość 35 kHz / moc   750 W

RDG35-  400:       częstotliwość 35 kHz / moc   400 W

RDG35-4-900:      częstotliwość 35 kHz / moc   900 W

RDG35-4-750:      częstotliwość 35 kHz / moc   750 W

RDG35-4-400:      częstotliwość 35 kHz / moc   400 W

RDG35-4-200:      częstotliwość 35 kHz / moc   200 W


RDG40-800:          częstotliwość 40 kHz / moc   800 W

RDG40-400:          częstotliwość 40 kHz / moc   400 W


RDG70-100:          częstotliwość 70 kHz / moc   100 W


Parametry procesu: 

czas zgrzewania kontrolowany przez aplikacje wlacz wylacz    
wyłącznik dotykowy - proces zostaje zatrzymany po dotknieciu sonotrody do noża