SONOTRODY
             

Sonotrody i uchwyty mocujące wypraski są wykonywane dla każdego

projektu indywidualnie. Najcześciej sonotrody i uchwyty wykonywane są

z aluminium. Przy masowej produkcji konieczne jest wykonanie sonotrody

z tytanu. Sonotrody tnące produkowane są ze stali.

Czestotliwosc pracy: 20 kHz; 30 kHz; 35 kHz; 40 kHz; 70 kHz.